2018 ஜூலை மாத மார்க்சிஸ்ட் இதழில் …


2018 ஜூலை மாத மார்க்சிஸ்ட் இதழில் வெளியான கட்டுரைகள் …

  1. கியூபா: ஜனநாயகத்தின் உயர்ந்த பரிணாமம் – இரா.சிந்தன்
  2. மார்க்ஸ் 200: மார்க்சும் – முதலாளித்துவமும் – பேராசிரியர் பிரபாத்பட்நாயக்
    தமிழில்: க.சாமிநாதன்
  3. மக்கள் ஜனநாயகத்தில் தேர்தலும் அரசியலும் – ஜி.ராமகிருஷ்ணன்
  4. தமிழகத்தில் சமூக சீர்திருத்தம் – மதுக்கூர் ராமலிங்கம்
  5. சமூக மாற்றம் பற்றிய மார்க்சிய சித்தாந்தத்தில் தத்துவம் வகிக்கும் பங்கு – பி.டி.ரணதிவே
  6. கேள்வி – பதில்: ஜிஎஸ்டி ஒரு ஆண்டு அனுபவம்: அரசு கொண்டாடுவதன் பொருள் என்ன? வெங்கடேஷ் ஆத்ரேயா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s