2018 செப்டம்பர் மாத மார்க்சிஸ்ட் இதழில் …


மார்க்சிசம்-தேசியம் மற்றும் அடையாள அரசியல்

  • அர்ச்சனா பிரசாத்

தமிழில்: ச.லெனின்

தமிழக சமூக சீர்திருத்தமும் வர்க்க உணர்வுகளும்
– என்.குணசேகரன்

தாமஸ் பிக்கெட்டின் மூலதனமும் கார்ல் மார்க்சும்
– வி.மீனாட்சிசுந்தரம்

ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் நினைவில் என்றும் வாழும் பி.எஸ்.ஆர்.
– பி.சண்முகம்

பலதுருவ உலகத்தின் போராளி சமீர் அமின்
– ஏ.ஆறுமுகநயினார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s