ஜனவரி 2019 மார்க்சிஸ்ட் இதழில் …


  1. இந்திய வரலாற்றில் சாதி – இர்பான் ஹபீீீப்
  2. புரட்சிகர கட்சி அமைப்புக்கான போராட்டம் – ஜி.செல்வா
  3. லெனின் எவ்வாறு மார்க்சைப் பயின்றார் – குரூப்ஸ்கயா
  4. சபரிமலை போராட்டம் பாஜக அரசியலும் கம்யூனிஸ்ட் நிலைப்பாடும் – ராஜீீீவ்
  5. லெனினியம் ஒரு அறிமுகம் – என்.குணசேகரன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s