மார்க்சிஸ்ட்

மார்க்சிய தத்துவ மாத இதழ் (1989 முதல் வெளியாகிறது)


புத்தகங்கள்

செவ்வியல் மார்க்சிய இலக்கிய நூல்கள் மற்றும், நூல் விமர்சனங்களின் தொகுப்பு.