கியூபாவிற்கான புதிய அரசியலமைப்பு சட்டம்

கியூபாவின் சோசலிச அமைப்பு மிகவும் உயர்வானது. இக்கட்டுரையில் ஒரு புதிய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை உயர்ந்த ஜனநாயகப் பண்புடன் மக்கள் கருத்தறிந்து கொண்டுவந்துள்ளார்கள் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்,  அந்த புதிய சட்டம் மக்களின் அனைத்துப் பிரிவினருக்கான, சமத்துவத்தை பாதுகாக்கும் சட்டமாகவும் இருப்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாளித்துவத்திற்கு மாற்று தேவை. அது சோசலிசமே என்பதை இக்கட்டுரை மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகிறது. சோவியத் ரஷ்ய புரட்சி உலகப் புரட்சிகளின் முன்னோடியாகும். நவம்பர் புரட்சி மாதத்தில், கியூப நவீன மாற்றங்களை அறிந்துகொள்வோம். --------------------------- கியூபாவிற்கான புதிய …

Continue reading கியூபாவிற்கான புதிய அரசியலமைப்பு சட்டம்

Peasant Struggles: The Maharashtra Experience

This massive response was also a reflection of the fact that the demands of land rights, loan waiver, remunerative prices and pension, which were essentially directed against the neoliberal policies of the BJP-led governments in the state and at the centre, were in fact the demands of the peasantry of India as a whole. The Long March was an integral part of a movement of farmers that is breaking out all over the country.