தோழர் ஒலியோடை

மார்க்சிஸ்ட் இதழின் கட்டுரைகள் நமது தளத்தில் ஒலி வடிவில் கிடைக்கின்றன. அதற்கும் கூடுதலான மார்க்சிய உரையாடலுக்கு இந்த ‘ஒலியோடை’ உதவியாக அமைந்திடும். இணைந்திருப்போம். இணைந்து கற்போம்.

கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 3 | குரல் : சிந்தன் | #RedBooksDay | எங்கெல்ஸ் Thozhar Podcast (தோழர் ஒலியோடை)

தமிழ்நாட்டில் சிவப்பு புத்தக தினம் கடைப்பிடிப்பதற்காக உருவாக்கப் பட்ட   ஒலி நூல். கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 3 | குரல் : சிந்தன் | #RedBooksDay | எங்கெல்ஸ் — Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/thozhar/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/thozhar/support
  1. கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 3 | குரல் : சிந்தன் | #RedBooksDay | எங்கெல்ஸ்
  2. கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 2 | குரல் : உ.வாசுகி | #RedBooksDay | எங்கெல்ஸ்
  3. கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 1 | குரல் : உ.வாசுகி | #RedBooksDay | எங்கெல்ஸ்
  4. நவம்பர் புரட்சியும், சுதந்திரத்திற்கு பிறகான இந்தியாவும் | பேராசிரியர் வெங்கடேஷ் ஆத்ரேயா #IndiaAt75
  5. முதலாளித்துவ நெருக்கடி ஏன் ஏற்படுகிறது | அபிநவ் சூர்யா | மார்க்சியம் அறிவோம்
  6. அரசியல் அதிகாரமும், கருத்தியல் ஆதிக்கமும் | என்.குணசேகரன் | தோழர் ஒலியோடை
  7. மார்க்சிய அரசியல் பொருளாதாரம் என்றால் என்ன? | அபிநவ் சூர்யா | மார்க்சியம் அறிவோம்
  8. இந்திய அரசின் தலைமை யாரிடம் உள்ளது? | கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மதிப்பீடு என்ன | MNS வெங்கட்ராமன் உரை
  9. மார்க்சிய தத்துவம் என்றால் என்ன? | சிந்தன் | இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம்
  10. அன்றாட அரசியல் நிகழ்வுகளில் இயக்கவியல் அணுகுமுறை | என்.குணசேகரன் | மார்க்சிய வகுப்பு